Kratko sporočilo populaciji na površju planeta

Pred nekaj urami je v ozadju dogajanj prišlo do nekaj drastičnih vojaških eskalacij in sedaj poteka totalna vojna med Galaktično konfederacijo in drakonsko floto ter totalna vojna med Odporniškim Gibanjem in iluminatskim odcepljenim kompleksom (v nadaljevanju IBC – ang. Illuminati breakaway complex, o.p.) v podzemnih bazah. O operacijah na površju planeta se ne more povedati ničesar, saj je vse še vedno zaupno.  

Čeprav bo končni rezultat te vojne jasen poraz Drakoncev in IBC-ja, bo energija tega konflikta pronicala na površje v obliki povečanega nasilja med člani populacije na površju planeta in nasilja kriminalne kabale1 nad človeštvom na površju planeta.

Ta konflikt bo imel dva vrhunca: prvi vrhunec se bo zgodil ob kvadratu2 Marsa in Saturna dne 29. 09. 2020 ob 23:49 uri, drugi vrhunec pa bo nastopil ob kvadratu Marsa in Plutona 09. 10. 2020 ob 15:09 uri. Sile Luči naprošajo vse, ki so tako vodeni, da se ob teh dveh trenutkih pridružijo meditaciji Rože Življenja, zato da se to nasilje minimalizira in da se v to situacijo privede več miru:  

https://slovenian.welovemassmeditation.com/2019/08/dnevna-meditacija-roze-zivljenja.html  

Sile Luči prav tako naprošajo vse, ki so tako vodeni, da se pridružijo tistim intervalom dnevnih meditacij Rože Življenja, ki jim ustrezajo. Te meditacije se odvijajo vsak dan na vsake štiri ure in sicer ob 02:00, 06:00, 10:00, 14:00, 18:00 ter 22:00 uri.  


Konjunkcija Saturna in Hariklo3 dne 21. 09. 2020 je predstavljala vrhunec statusa karantene tega planeta in sicer tako planetarne karantene kot tudi karantene zaradi Covida in zdaj temne sile dnevno izgubljajo svoj primež nad površjem planeta. Še vedno obstaja velika možnost, da bo kriminalna kabala skušala uveljaviti nova zapiranja mest zaradi Covida za kakšen teden in zmerna možnost, da jih bo kriminalna kabala skušala uveljaviti v naslednjih treh tednih, zato sile Luči naprošajo vse, ki so tako vodeni, da sodelujejo v dnevni meditaciji ob 23:30 uri proti zapiranju območij zaradi Covida:  

https://slovenian.welovemassmeditation.com/2020/09/meditacija-za-nevtralizacijo.html 

 

Zmaga Luči!

 

Objavil Cobra ob 06:54


Opombe prevajalke:

kriminalna kabala – V angleščini beseda cabal kot samostalnik pomeni kabala, kar pomeni: kovarstvo, spletkarstvo, spletke; (politična) klika; tajna združba. Kot glagol pomeni spletkariti, intrigirati. Tega ne smemo enačiti z judovskim filozofskim in verskim naukom kabala (v angleščini: cabala). Zaradi pravopisnega sklanjanja lahko namreč obe besedi zamešamo in tako napačno razumemo, vendar da vseeno ne bi bilo pomote sem se odločila, da zraven dopišem še pridevnik kriminalen (kriminalna kabala).

2 Kvadrat – v astrologiji ta aspekt povezuje dve nebesni telesi, ki se nahajata 90° drug od drugega, kar je ¼ kroga. Izhaja iz števila Štiri. Štiri predstavlja stvarnost obstoječega sveta, ki je posledica kreativne akcije trojstva. Predstavlja vse zemeljsko, stvarno, materialno. Zemlja ima štiri strani neba, štiri letne čase, štiri prvotne elemente. Kreativnost trojstva je tako vezana na stvarnost zemeljskega obstoja, ki ima svoje stvarne, materialne zahteve. Kvadrat zato ni “lahek” aspekt. Predstavlja izziv, silo, spopad z nekimi zahtevami. Človek lahko zato izrazi svoj potencial preko izziva in spopada z obstoječimi okoliščinami, tako razvija in krepi svojo voljo. Stvari, ki jih predstavljajo planeti, so same po sebi nezmožne harmoničnega oz. medsebojno skladnega delovanja, zato so lahko vir frustracij, blokad, potrebe po nasilni, glasni uveljavitvi, na vsak način predstavljajo izziv. Kvadrat je na nek način kritičen aspekt, vendar zavestno premagovanje ovir pripelje do rasti, napredka in velikih dosežkov. Več na: https://astrologinja.si/aspekti-v-astrologiji/.

Hariklo (10199 Chariklo) – največji potrjeni kentaver (manjši planet zunanjega Sončnega sistema), premer naj bi znašal 250 km. Okoli Sonca kroži med tirnicama Saturna in Urana. 26. 03. 2014 so astronomi oznanili obstoj dveh obročev (ljubkovalno poimenovanih Oiapoque in Chuí) in tako je to postal prvi manjši planet z obroči. Več na: https://en.wikipedia.org/wiki/10199_Chariklo.

Komentarji