Galaktični Val Ljubezni

Nedelja, 26. 07. 2015

(Izvirni članek (v angleščini) je na voljo na: http://2012portal.blogspot.si/2015/07/galactic-wave-of-love.html)


V centru naše galaksije se nahaja ogromna dvojna zvezda, vir Svetlobe in življenja naše galaksije, Galaktična Boginja, Pleroma, Galaktično Centralno Sonce1. To Sonce v rednem ritmu diha in utripa, vsak srčni utrip traja 26.000 let. Vsakič, ko galaktično srce utripne, galaktični center po vsej galaksiji pošlje val visoko nabitih fizičnih in ne-fizičnih delcev.
Ta galaktični srčni utrip je uskladil precesijo Zemljine osi znotraj cikla 26.000 let:
Prav zdaj se približujemo galaktičnemu valu, ki bo imel svoj vrhunec ob času Dogodka.
Prejšnji galaktični utripi so bili precej intenzivni, kot je to zelo točno opisal Paul LaViolette:
On in mnogo drugih ljudi pričakuje, da bo trenutni galaktični pulz dokaj intenziven:


V resnici so v našem Sončnem sistemu prisotne močne sile Luči, ki zagotavljajo, da bo tokrat celoten proces veliko bolj harmoničen.
Še vedno bo veliko čustvene intenzivnosti in nekaj povečane tektonske aktivnosti:
Ampak glavni vidik tega galaktičnega pulza bo val kozmične Ljubezni. Ta energija Ljubezni je temelj univerzalne kozmične realnosti, ki sedaj dosega naše obale. Ta energija ima galaktične proporcije in kriminalna kabala2 je ne more zaustaviti, ne glede na to, kaj poskuša narediti.

Ta energija bo popolnoma očistila primarno anomalijo in plazemsko entito v obliki hobotnice okoli Zemlje, ki so je v gnostičnih naukih imenovali Yaldabaoth3:
Gnostični mit jasno navaja, da je bil Yaldabaoth skrit v ''gostem oblaku'' plazemske ravni:
Pleromska energija galaktične Ljubezni bo razgradila vse lažne nauke Arhontov, kot lahko to preberete v teh dveh odličnih člankih:
Medtem, ko se približujemo trenutku Dogodka, bodo energije še bolj aktivirale potlačene človeške reakcije, zato je bistvenega pomena, da se ljudje naučijo konstruktivnega debatiranja in prenehajo napadati drug drugega. Navodila, kako to narediti, lahko najdete v sledečem članku:

Ameriški Kabuki je to podal še enostavnejše:


Mnogo ljudi pričakuje, da nas bo galaktični val zadel septembra ali pa celo še prej. To je zelo malo verjetno, saj analiza kompleksnega vala prikazuje prvo povečano verjetnost vrhunca v časovnem okvirju med oktobrom in decembrom. Analiza kompleksnega vala je zelo sofisticiran računalniški model Odporniškega Gibanja, ki napoveduje prihodnje trende na bazi kozmičnih ciklov in analize vektorjev svobodne volje.
Pomembno je razumeti, da je Dogodek aktivna interakcija med našo globalno zavestjo in Galaktičnim Centrom in da prihajajoče galaktične energije bazirajo na naši zmožnosti sprejemanja teh energij. To je razlog, zakaj je tako pomembno, da se prebudi kolikor ljudi je le mogoče.
Med vašimi meditacijami je tudi dobro imeti osebno povezavo z Galaktičnim Centrom. Če so energije, ki tečejo skozi vas, premočne, lahko Galaktičnemu Centru posredujete, naj zmanjša jakost.
Naša aktivna komunikacija s Pleromo, z našim Galaktičnim Centrom, ustvarja povratno zanko, ki bo ob pravem času sprožila Dogodek.
Preboj je blizu!

Objavil Cobra ob 8:05  

-----------------------------------------------------------------------


Pridružite se nam na Telegramu:

https://t.me/zmagaluci_uradnikanal

Vabljeni na našo uradno stran na Facebooku, koder objavljamo nove članke:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090653501052

Toplo vabljeni na Facebook stran Tahionske komore v Ljubljani:

https://www.facebook.com/tahioncenter


-----------------------------------------------------------------------


Opombe prevajalke:
1 Galaktično Centralno Sonce – nebesno telo v smeri ozvezdja strelca, srce galaksije.
2 kriminalna kabala – V angleščini beseda cabal kot samostalnik pomeni kabala, kar pomeni: kovarstvo, spletkarstvo, spletke; (politična) klika; tajna združba. Kot glagol pomeni spletkariti, intrigirati. Tega ne smemo enačiti z judovskim filozofskim in verskim naukom kabala (v angleščini: cabala). Zaradi pravopisnega sklanjanja lahko namreč obe besedi zamešamo in tako napačno razumemo, vendar da vseeno ne bi bilo pomote, sem se odločila, da zraven dopišem še pridevnik kriminalen (kriminalna kabala)
3 Yaldabaoth – entiteta v obliki hobotnice, ki je v bistvu plazemski naraščajoči vrtinec, ki zaobjema Zemljo in vleče nase vso primarno anomalijo (naključnost) v to Osončje. Gnostični nauki to hobotnico imenujejo Yaldabaoth. Gnostični mit jasno nakazuje, da je bil Yaldabaoth skrit v ''gosti oblak'' plazemske ravni, kjer se dejansko ta plazemski vrtinec nahaja. Ko bo ta plazemski vrtinec razrešen, bo nastopil preboj kompresije ali Dogodek.Komentarji