Kratko sporočilo populaciji na površju planeta

Časovno obdobje med 19. 09. in 04. 10. 2020 je bilo obdobje največje teme na površju planeta. Mnogi ključni delavci in bojevniki Luči so doživeli absolutno brutalne napade, ki so včasih vodili do fizičnih posledic. Na globalni ravni je prišlo tudi do izbruha vojne med Azerbajdžanom in Armenijo:

https://slovenian.welovemassmeditation.com/2020/10/meditacija-za-mir-v-gorskem-karabahu.html

Pričakuje se, da se bodo situacije počasi začele izboljševati, vendar prihaja nov vrhunec vojne v nizki zemeljski orbiti, za katerega se pričakuje, da bo prodrl do površja dne 09. 10. 2020 v obliki povečanega nasilja med pripadniki populacije na površju planeta in nasilja kriminalne kabale1 nad človeštvom na površju planeta.


Sile Luči zato naprošajo vse, ki so tako vodeni, da se pridružijo meditaciji Rože Življenja ob trenutku kvadrata2 Marsa in Plutona dne 09. 10. 2020 ob 15:09 uri:

https://slovenian.welovemassmeditation.com/2020/10/meditacija-roze-zivljenja-dne-09-10.html

Izgleda, da so temne sile veliko uspešnejše v svojih načrtih za drugi val zapiranja območij, zato Sile Luči prav tako naprošajo vse, ki so tako vodeni, da se pridružijo dnevni meditaciji ob 23:30 uri za nevtralizacijo zapiranja območij:

https://slovenian.welovemassmeditation.com/2020/09/meditacija-za-nevtralizacijo.html

Celotne sveže novice o situaciji bodo objavljene na tem blogu v določenem obdobju po 09. 10. 2020, za katerega se pričakuje, da se bodo situacije izboljšale in se bo lahko končno sprostilo nekatere informacije.


Zmaga Luči!

 

Objavil Cobra ob 14:06

 

Opombi prevajalke:

kriminalna kabala – V angleščini beseda cabal kot samostalnik pomeni kabala, kar pomeni: kovarstvo, spletkarstvo, spletke; (politična) klika; tajna združba. Kot glagol pomeni spletkariti, intrigirati. Tega ne smemo enačiti z judovskim filozofskim in verskim naukom kabala (v angleščini: cabala). Zaradi pravopisnega sklanjanja lahko namreč obe besedi zamešamo in tako napačno razumemo, vendar da vseeno ne bi bilo pomote sem se odločila, da zraven dopišem še pridevnik kriminalen (kriminalna kabala).

2 Kvadrat – v astrologiji ta aspekt povezuje dve nebesni telesi, ki se nahajata 90° drug od drugega, kar je ¼ kroga. Izhaja iz števila Štiri. Štiri predstavlja stvarnost obstoječega sveta, ki je posledica kreativne akcije trojstva. Predstavlja vse zemeljsko, stvarno, materialno. Zemlja ima štiri strani neba, štiri letne čase, štiri prvotne elemente. Kreativnost trojstva je tako vezana na stvarnost zemeljskega obstoja, ki ima svoje stvarne, materialne zahteve. Kvadrat zato ni “lahek” aspekt. Predstavlja izziv, silo, spopad z nekimi zahtevami. Človek lahko zato izrazi svoj potencial preko izziva in spopada z obstoječimi okoliščinami, tako razvija in krepi svojo voljo. Stvari, ki jih predstavljajo planeti, so same po sebi nezmožne harmoničnega oz. medsebojno skladnega delovanja, zato so lahko vir frustracij, blokad, potrebe po nasilni, glasni uveljavitvi, na vsak način predstavljajo izziv. Kvadrat je na nek način kritičen aspekt, vendar zavestno premagovanje ovir pripelje do rasti, napredka in velikih dosežkov. Več na: https://astrologinja.si/aspekti-v-astrologiji/.

Komentarji