Proces planetarnega Povzdignjenja

Torek, 17. 07. 2018


(Izvorno objavo v angleščini si lahko ogledate na: http://2012portal.blogspot.com/2018/07/planetary-ascension-process.html)

Po Dogodku se bo začel planetarni proces Povzdignjenja1. Kopreno2 se bo razkrojilo s pomočjo tehnologije vrtincev:


In energetski prostor okoli Zemlje bo izgledal nekako takole:


Do takrat bodo odstranili vse pajkovske plazemske entitete, ki trenutno obdajajo mesta na površju Zemlje. Ni naključje, da ob pogledu z vesolja mesta na površju planeta izgledajo kot pajki:


Odstranjeni bodo tudi fizični kovinski pajki, ki so fizična sidra omrežja skupine Himera3:


Sedaj se že lahko razkrije, do so člani skupine Himera pravzaprav insektoidna  bitja (pajkovci), ki so inkarnirana v humanoidna telesa in so še bolj polna primarne anomalije4 kot drakoidi (drakonska ter reptilska bitja, ki so inkarnirana v človeška telesa):


V Aziji se bo jezuitska/komunistična/turbokapitalistična plast Kitajske hitro razgradila in nadvse pozitivna taoistična kultura Modrih Zmajev, ki izvira iz Tubana5 (Alfa Draconis), bo s pomočjo dejanj Vzhodnega Agartskega omrežja popolnoma aktivirala svoje omrežje Luči:


Veliko novih tehnologij, ki nam bodo olajšale življenje ter so Odporniškem Gibanju že poznane, so na površju planeta sedaj že v fazi razvoja:Na Zahodu bodo družine Belih Rodbin oživele atlantidske šole misterijev:  


Razkrilo se bo pravo okultno razumevanje ravni obstoja:


Prav tako bo tudi razkrito razumevanje o 13-ih žarkih / izžarevanjih Vira ter tudi razumevanje o dinamičnem medsebojnem vplivanju med Absolutnim in primarno anomalijo:


Razkrito bo tudi razumevanje o duhovnih iniciacijah. Znanje o duhovnih iniciacijah se je v svoji popačeni obliki ohranilo do današnjih časov:Tu je potrebno povedati, da četrta iniciacija (Arhat) predstavlja razgradnjo vertikalnega vsadka. Vertikalni vsadek je vrteča se črna luknja, ki ločuje osebnost od prisotnosti JAZ SEM. Ko se ta vsadek razgradi, električni ogenj prisotnosti JAZ SEM absorbira vase vso živečo materijo kavzalnega, mentalnega, astralnega, eteričnega, plazemskega ter fizičnega telesa in se lahko od tod projicira v prostorno-časovni kontinuum kot živi hologram dvojnega torusa mavrično oživljenega telesa (Svetlobno telo):


Zavest Povzdignjenega bitja, ki je opravil iniciacijo Arhat, je absolutno svobodna vsakršne negativnosti in trpljenja ter je polna resnice, dobrote in lepote.  


Ena izmed najhitrejših poti pospeševanja vaše individualne poti do Povzdignjenja pred Dogodkom je vadba kozmičnega diha Kobre (kar NI neposredno povezano z avtorjem tega bloga):


Drugi izjemno pomemben element predstavlja povezovanje z vašo prisotnostjo JAZ SEM:


Ter povezovanje z Povzdignjenimi bitji:


In povezovanje z naravo:


Po Dogodku ter Prvem Stiku se bodo prebujeni Delavci in Bojevniki Luči na področjih Svetlobe začeli zbirati v Dušne družine. Opravili bodo skupinsko Iniciacijo ter proces Povzdignjenja in sicer bodo opravili ta proces med prvim valom Povzdignjenja, ko jih bo Galaktična Konfederacija teleportirala na svoje matične ladje. Mnogo izmed njih se bo kasneje kot Povzdignjenih bitij vrnilo na površje planeta, da pripravijo drugi val Povzdignjenja, ki se bo odvil na enak način. Tisti, ki bodo proces Povzdignjenja opravili med drugim valom, se bodo lahko prav tako vrnili na površje planeta in pripravili tretji val, ki se bo tudi odvil na enak način ter zaključil planetarni proces Povzdignjenja. 


Vsi delavci Luči (Zvezdni kalčki6), ki bodo s svojo svobodno voljo izbrali Povzdignjenje, se bodo lahko Povzdignili med katerimkoli izmed valov, ki se bodo odvili z nekajletnim razmikom. Povzdignili se bodo lahko tudi nekateri redki ljudje zemeljskega izvora.  


V nekaterih krogih je ta proces znan kot Prevzetost7:


Planetarni proces Povzdignjenja je bil med enim izmed redkih zanesljivih kanaliziranj precej slikovito ter dokaj natančno opisan v sledeči knjigi:Zmaga Luči!


Objavil Cobra ob 15:08 


Opombe prevajalke:

1 Povzdignjenje (ang. Ascension) – energetsko pospeševanje pretvorbe vseh fizičnih snovi v lažje (svetlejše) in višje frekvence. Zemlja in vsi njeni prebivalci z njo gredo skozi ta proces. Dvigamo se iz tretje dimenzije (grobi-snovni svet) v četrto dimenzijo (nefizični prehod) in pojavili se bomo v peti dimenziji - časovno prostorski (nežno materialni svet). Na internetu boste v slovenščini za prej navedeni opis poleg izraza (duhovno) povzdignjenje našli tudi krščanski in teozofski izraz vnebovzetje, ki pa sicer ni prevod angleškega izraza ascension.

2 Koprena (angl. The Veil) –  Pred okoli 26 000 leti so Arhonti razglasili, da je ta planet njihova lastnina in vsa njegova živa bitja njihovi talci in sužnji. Za planet so razglasili, da je karantena in vsako vesoljsko plovilo, ki je vstopalo ali izstopalo iz tega planeta, je moralo imeti posebno dovoljenje Arhontov. Arhonti so ohranjali svoj nadzor s posebno tehnologijo, imenovano koprena. Koprena je ograja elektromagnetne frekvence na nižji astralni in še posebno na eterični ravni, ki se razteza maksimalno 13,840 km navzgor in navzdol od površja planeta ter v veliki meri preprečuje Svetlobi prodirati v karanteno Zemlje. S kopreno operirajo ne-fizični Arhonti. To tehnologijo bi najboljše opisali kot eterični HAARP. Ta tehnologija pači strukturo prostor/časa na kvantnem nivoju in tako ustvarja velike težave za pogonske sisteme NLP-jev pozitivnih zunajzemeljskih ras. V preteklosti je koprena močno oteževala napredek pozitivnih izvenzemeljskih ras naproti temu planetu.

3 skupina Himera – ta skupina vsebuje voditelje temnih sil iz galaksije Andromeda. 25 000 let nazaj so v fizičnih humanoidnih telesih prišli na Zemljo in izolirali planet v karanteno. Okoli  Zemlje so gradili skalarno elektromagnetno ograjo (kopreno) in s tem učinkovito preprečili pozitivne izvenzemeljske stike ter tako izolirali človeštvo. Nato so s sužnjelastniškimi Drakonci  in reptilskimi sužnji zgradili obsežno omrežje podzemnih mest in od tam nadzorovali človeško populacijo na površju planeta. V tistem času so bile njihove glavne utrdbe pod Afriko, Kitajsko in Tibetom. Do zgodnjega 20. stol. niso imeli nobenega neposrednega stika s človeško civilizacijo na površju planeta.

4 primarna anomalija – funkcija naključnega vala, popačenje Calabi-Yau prostora, polje mikro črnih lukenj, vijugasto polje kvantnega nihanja, pol-zavedno polje anti-življenja, ki samodejno zmeraj poskuša popačiti Svetlobo. To je ob nastanku vesolja nastalo iz čiste potencialnosti in je antiteza Edinega. To je primarna napaka Stvarstva in primarna povzročiteljica vsega trpljenja. Vsa preostala primarna anomalija vesolja se zdaj zbira okoli površja tega planeta in čaka, da se jo bo končno transformiralo, kar bo omogočilo osvoboditev našega planeta, ki bo nato postal zadnja točka svetlobe za pridružitev h galaktični zvezi.

5 Tuban  (α  Zmaja (α Dra, α Draconis)) zvezda (ali zvezdni sistem) v ozvezdju Zmaja. Relativno neopazna zvezda na nočnem nebu severne poloble, je bila v zgodovini pomembna, saj je bila zvezda severnica od 4. pa do 2. tisočletja p.n.št. Čeprav je Johann Bayer dal zvezdi Tuban oznako Alfa, je njena navidezna magnituda 3,65 3.7x šibkejša od najsvetlejše zvezde v ozvezdju, z imenom Eltanin (γ Zmaja (γ Dra, γ Draconis)), katere navidezna magnituda je 2,24. Več na: https://en.wikipedia.org/wiki/Thuban.

6 Zvezdni kalčki (ang. Starseeds) – izraz opisuje razvita bitja iz drugega planeta, zvezdnega sistema ali galaksije, katerih specifične naloge so pomagati planetu Zemlji in njenim prebivalcem pri porajanju Zlate Dobe. Zvezdni kalčki se inkarnirajo v enake pogoje nemoči in popolne amnezije v zvezi z njihovo identiteto, izvorom in namenom kot zemeljski ljudje (Zemljani - Terani). Vendar so geni zvezdnih potaknjencev programirani z ''alarmom'', katerega namen je aktivacija od določenem trenutku njihovega življenja. Prebujanje je lahko nežno in postopno ali pa dokaj dramatično in nenadno. V vsakem primeru se v določeni meri vrne nazaj spomin, kar zvezdnih potaknjencem omogoča zavestno izpolniti njihovo nalogo. Okrepljene so tudi njihove povezave s svojimi višjimi jazi, kar jim omogoča, da jih v splošnem vodi njihovo notranje védenje. Mnogo zvezdnih potaknjencev je izurjenih v ''hitrem duhovnem hujšanju''. Zvezdni kalčki se lahko v nekaj letih znebijo toliko omejenih vedenjskih vzorcev in strahov, kot se jih lahko Terani znebijo v nekaj življenjih. To je zato, ker so, v okviru podobnih misij na drugih planetih,  zvezdnim potaknjencem dokaj poznane procedure in tehnike dviganja zavesti. Koncepti zvezdnih ladij, medgalaktičnega potovanja, različnih jasnovidnih pojavov in čutečih življenjskih oblik v drugih galaksijah so jim seveda logični.

7 Prevzetost (ang. Rapture) – V krščanski eshatologiji se rapture nanaša na prerokovan dogodek konca, ko se bodo vsi krščanski verniki – živeči in oživljeni – dvignili v nebo in se pridružili Kristusu  v večnosti. Ta dogodek je napovedan in opisan brez tega izraza v Pavlovem prvem pismu Tesaloničanom 4:17. Izraz "rapture" oz. prevzetost se še posebej uporablja za razlikovanje Jezusovega ''drugega prihoda'' na Zemljo, kot je napovedano drugod v Bibliji:  17 ''Potem pa bomo mi, ki živimo in bomo ostali, skupaj z njimi odneseni na oblakih v zrak, naproti Gospodu: tako bomo zmeraj z Gospodom.''  Več na: https://en.wikipedia.org/wiki/Rapture.

Komentarji