Plazma in sveže novice o planetarni situaciji

Torek, 07. 10. 2017

(Izvirni članek (v angleščini) si lahko ogledate na: http://2012portal.blogspot.si/2014/10/plasma-and-planetary-situation-update.html)

Odstranjevanje skupine Himera1 se nadaljuje. Njihovo oporišče na Long Islandu ne more biti tako zlahka odstranjeno,  ker je vezano na plazemsko skalarno omrežje, ki tvori hrbtenico Koprene2, ki se razteza do višine 13, 840 km nad površjem planeta. To je natanko točka, kjer skupina Himera in Arhonti združujejo sile za ubran svoje karantene planeta Zemlja. 

Da bi resnično razložili, kaj se dogaja, se moramo lotiti zelo globokega okultnega znanja, ki bi lahko za nekatere ljudi bilo onkraj znanstvene fantastike. 
 
Medtem ko bi fiziki opisali plazmo kot ioniziran plin, bi izkušen okultist opisal plazmo kot skrito raven / dimenzijo med plinskim stanjem in četrto eterično dimenzijo:


Plazemska raven med fizično in eterično ravnjo je skrita lokacija, kamor so Arhonti skrili večino svoje teme in to je bila njihova najbolj varovana skrivnost. Plazemska raven je rezultat torzijskih sil med fizično in eterično ravnjo kot neposredna posledica kozmične anomalije ob nastanku vesolja, imenuje se tudi Brezno. Lahko se jo doseže (ni priporočljivo!) preko skritih portalov, ki se jih lahko najde znotraj sefire3 Daat4 na kabalističnem drevesu življenja5
 
 
Znotraj plazemske ravni so kvantne singularnostne črvine6, ki se v okultni terminologiji imenujejo Setovi7 Tuneli. Te črvine vsebujejo bombe s strangelet8 in toplet9 delci in so povezane s fizičnim Črnim Kamnom10 na lokaciji Long Islanda. To je glavni razlog, zakaj čiščenje plazemskega skalarnega omrežja in Koprene traja tako dolgo. 
 
Sile Luči se spoprijemajo s to situacijo in v zvezi z odstranjevanjem plazemskih bomb s strangelet delci je prišlo do pomenljivega napredka, medtem ko plazemske bombe s toplet delci še vedno ostajajo izziv.
Obstaja še ena raven, podobna plazemski ravni, vendar na veliko višji oktavi, med višjo mentalno  in intuitivno ravnjo. Ta raven se imenuje membrana med buddhi (duša) in manas (mislec) in ločuje kraljestva Enosti od kraljestev Dualnosti. Ta membrana je rezultat torzijskih sil med mentalno in buddhic (duša) ravnjo kot neposredna posledica kozmične anomalije ob nastanku vesolja. Ta membrana je prva stvar, ki nas je ločila od Vira, ko smo se dolgo časa nazaj v galaktični zgodovini kot iskre zavesti spustili v Stvarstvo. Po Dogodku, ko bo kozmična anomalija teme končno očiščena, bo gostota te membrane v veliki meri zmanjšana. 
 
Ko skupina Himera počasi izgublja svojo moč, se pojavljajo zanimiva uhajanja informacij:
 

Predstavljajo se obetajoče nove tehnologije:
 
  
 
Vzhodna Aliansa dosega pomemben napredek na finančni fronti pri ukinjanju nadvlade petrodolarskega sistema:
 
 
 
 
Kot najverjetneje veste, strašilo Ebola nima takega učinka, na katerega je upala kriminalna kabala11, propadajo pa tudi vsi njihovi poskusi, da bi ustvarili globalno vojno. 
 
Islamska Država, ki je tvorba Jezuitov, v javnih medijih dobiva veliko pozornosti. En namen Arhontov in njihovih jezuitskih lutk v njihovi okultni vojni proti ljudem, je v mislih množic povezati ime Boginje Izide12 (gr. Isis, o.p.) z njihovo temno stvaritvijo, zato bi alternativnim medijem predlagal, naj za poimenovanje Islamske Države prenehajo uporabljati ime ISIS in raje uporabljajo ime ISIL ali Islamska Država. Podpišete lahko tudi to peticijo:
 
 
Kontaktirala me je skupina pisateljev, ki so med leti 2009-2013 imeli stik z indonezijskim in drugimi vzhodnoazijskimi omrežji Agarte. Ta skupina je predlagala, da ljudje ne čakajo pasivno na Dogodek13 in podala veliko idej v zvezi s tem, kaj bi se lahko naredilo: 
 
 

Pojavila se je še ena čudovita ideja, preko katere bi lahko ljudje ponovno premislili, kako rešiti svoje stanovanjske situacije:
 
 
Zmaga Luči je blizu!

Objavil Cobra ob 14:27  

-----------------------------------------------------------------------


Pridružite se nam na Telegramu:

https://t.me/zmagaluci_uradnikanal

Vabljeni na našo uradno stran na Facebooku, koder objavljamo nove članke:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090653501052

Toplo vabljeni na Facebook stran Tahionske komore v Ljubljani:

https://www.facebook.com/tahioncenter


-----------------------------------------------------------------------

Opombe prevajalke:
1 skupina Himera – ta skupina vsebuje voditelje temnih sil iz galaksije Andromeda. 25 000 let nazaj so v fizičnih humanoidnih telesih prišli na Zemljo in izolirali planet v karanteno. Okoli  Zemlje so gradili skalarno elektromagnetno ograjo (kopreno) in s tem učinkovito preprečili pozitivne izvenzemeljske stike ter tako izolirali človeštvo. Nato so s sužnjelastniškimi Drakonci  in reptilskimi sužnji zgradili obsežno omrežje podzemnih mest in od tam nadzorovali človeško populacijo na površju planeta. V tistem času so bile njihove glavne utrdbe pod Afriko, Kitajsko in Tibetom. Do zgodnjega 20. stol. niso imeli nobenega neposrednega stika s človeško civilizacijo na površju planeta.
2 Koprena (angl. The Veil) –  Pred okoli 26 000 leti so Arhonti razglasili, da je ta planet njihova lastnina in vsa njegova živa bitja njihovi talci in sužnji. Za planet so razglasili, da je karantena in vsako vesoljsko plovilo, ki je vstopalo ali izstopalo iz tega planeta, je moralo imeti posebno dovoljenje Arhontov. Arhonti so ohranjali svoj nadzor s posebno tehnologijo, imenovano koprena. Koprena je ograja elektromagnetne frekvence na nižji astralni in še posebno na eterični ravni, ki se razteza maksimalno 13,840 km navzgor in navzdol od površja planeta ter v veliki meri preprečuje Svetlobi prodirati v karanteno Zemlje. S kopreno operirajo ne-fizični Arhonti. To tehnologijo bi najboljše opisali kot eterični HAARP. Ta tehnologija pači strukturo prostor/časa na kvantnem nivoju in tako ustvarja velike težave za pogonske sisteme NLP-jev pozitivnih zunajzemeljskih ras. V preteklosti je koprena močno oteževala napredek pozitivnih zunajzemeljskih ras k temu planetu.
3 Sefira – množinska  oblika hebrejske besede sefer, ki božansko manifestacijo ali emanacijo oziroma izžarevanje določene božje moči, energije in kvalitete. Model drevesa življenja je sestavljen iz 11. sefirot in 22. netivot ali poti. Sefire so na drevesu življenja povezane na različne načine. Prva metoda je t.i. model triad ali treh trikotnikov, druga je povezava po vertikalnih in tretja po horizontalnih linijah. Več na: https://sites.google.com/site/kabalastarodavnimisterij/drevo-zivljenja.
4 Daat – 11. sefira v drevesu življenja, ki je "nevidna" in pomeni Kristalizacija zavedanja. Znana je tudi kot Mavrični most. V njej se odkrivajo senčne strani obstoja in notranje globine. Več na: https://sites.google.com/site/kabalastarodavnimisterij/drevo-zivljenja.
5 drevo življenja (ali etz chaim) – matrica, božanski načrt po katerem je ustvarjeno vesolje. Nekateri verjamejo, da je etz chaim rajsko drevo življenja, ki je omenjeno že v Genezi 2,9. Koncept drevesa življenja se uporablja tako v znanosti, religiji, filozofiji, kot v mitologiji, ezoteriki in drugih področjih. Kabala ga razlaga kot skrivnostni ključ, ki odklepa vrata vesolja do razumevanja mističnih namenov božjega ustvarjanja. Izraža model, po katerem je narejeno vse, od kamna do človeka in največje galeksije. Resničnost vidi kot božansko celoto, ki se je razdelila na posamezne graditeljske delce, ki rastejo, ustvarjajo in se širijo skozi vesolje. Pri tem so medsebojno povezani in prepleteni na različnih nivojih, kar je povsem v skladu s teorijo o hologramskem vesolju, v katerem je vsak subatomski delec povezan z drugimi delci in kjer vsak delec vsebuje del celote. Zato najmanjši ustvarjeni delec išče ponovno združitev z božansko celoto. Kabalisti verjamejo, da Boga ne moremo spoznati na osebni ravni, ker je "prevelik," saj je utelešeno vesolje, in to ne samo tisti vidni, materialni del. Drevo življenja je na nek način "božje obličje." Skozi razumevanje koncepta etz chaima se najbolj približamo Stvarniku. Več na: https://sites.google.com/site/kabalastarodavnimisterij/drevo-zivljenja.
6 črvina – ali Einstein-Rosenov most je hipotetična topološka lastnost, ki bi v bistvu bila povezovalna bližnjica dveh oddaljenih točk v prostor-času. Črvina bi teoretično bila zmožna povezovati izjemne razdalje, kot je milijardo let ali več, kratke razdalje nekaj metrov, različna vesolja in različne točke v času. Črvina je podobno kot tunel z dvema koncema, vsak v različni točki v prostor-času. Več na: https://en.wikipedia.org/wiki/Wormhole.
7 Set (egipč. Sutekh, Setekh, Setesh in Suti, gr. Set, ang. Seth) – Egipčanski bog neviht, puščave, kaosa in tujcev. Brat boginje Izide, boga Ozirisa in starejšega Hora (egipč. Heru, gr. Horus), brat in mož boginje Neftide, tretji otrok in tretji sin boga zemlje Geba in boginje neba Nut. Član velike egipčanske eneade. Set ima z Neftido sina Anpu-ja (gr. Anubis), boga smrti in balzamiranja. Na dnevnem popotovanju sončne barke, s katero potuje bog sonca, Ra, Set varuje boga Raja in njegovo spremstvo pred zlobnim demonom – vodno kačo Apepom (gr. Apofis, ang. Apophis), ki vsak dan grozi, da bo požrl sonce – svetlobo.  V enem izmed najbolj znanih egipčanskih mitov, naj bi Set iz ljubosumja razkosal svojega brata Ozirisa in se na koncu spopadel z Ozirisovim sinom, Horom mlajšim (egipč. Heru, gr. Horus) za prestol Egipta (v tem mitu je v okviru petih rojenih otrok, izpuščen Horus starejši, ki je dobil mesto Ozirisovega sina). Mit naj bi zrcal združevanje Zgornjega Egipta (Set) in Spodnjega Egipta (Hor), saj so v združenem kraljestvu faraone upodabljali skupaj tako s Setom, kot tudi Horom. V kasnejšem obdobju se pojavi tudi združena oblika obeh bogov, Set-Hor (podobno kot Amon-Ra).
8 strangelet delec – uradno teoretični delec, ki vsebuje pribl. enako število zgornjih (u) kvarkov, spodnjih (d) kvarkov in čudnih (s) kvarkov.
9 toplet – uradno teoretični delec, ki je sestavljen iz top (t) kvarkov. (na internetu so zaenkrat podatki samo o top (t) kvarkih, toplet delce se samo omenja na nekaterih straneh, podrobnih obrazložitev zaenkrat še ni mogoče zaslediti).
10 Črni Kamen – kepa kondenzata težkih top/antitop kvarkov, pripeljana na Zemljo z Rigela leta 1996. Črni Kamen je center primarne anomalije teme in je veliko nevarnejši od bombe s strangelet delci, saj so top kvarki veliko težji od strange kvarkov.
11 kriminalna kabala – V angleščini beseda cabal kot samostalnik pomeni kabala, kar pomeni: kovarstvo, spletkarstvo, spletke; (politična) klika; tajna združba. Kot glagol pomeni spletkariti, intrigirati. Tega ne smemo enačiti z judovskim filozofskim in verskim naukom kabala (v angleščini: cabala). Zaradi pravopisnega sklanjanja lahko namreč obe besedi zamešamo in tako napačno razumemo, vendar da vseeno ne bi bilo pomote, sem se odločila, da zraven dopišem še pridevnik kriminalen (kriminalna kabala).
12 Izida (egipč. Aset, Eset in Iset gr. Isis, ang. Isis) – Egipčanska boginja dneva, življenja, čarovnije, narave, zdravja, modrosti, božanska mati, sestra boginje Neftide, sestra in žena boga Ozirisa, četrti otrok in prva hči boga zemlje Geba in boginje neba Nut. Izida je bila v starem Egiptu ena izmed najbolj priljubljenih in čaščenih boginj. Izida je predstavljena tudi kot mati mladega faraona, skupaj z Neftido ga ščitita pred zlom. Izida ima z Ozirisom sina Heru-ja (gr. Horus), boga neba, utelešenje faraona.
13 Dogodek – Trenutek preboja kompresije in osvoboditve planeta. Na nefizični ravni se bo zgodil veliki val ali blisk Božanske energije in svetlobe, ki potuje iz Galaktičnega Centralnega Sonca proti površju planeta. Na fizični ravni bomo priča aretaciji članov kriminalne kabale, ponastavitvi finančnega sistema, razkritju informacij o nezemljanih, vpeljavi novih, naprednih tehnologij, postopnemu zbujanju človeštva k obstoju pozitivnih nezemeljskih ras in naših galaktičnih povezav.


Komentarji