Odporniško Gibanje

Petek, 06. 04. 2012

(Izvirni članek (v angleščini) je na voljo na: http://2012portal.blogspot.si/2012/04/resistance-movement-normal-0.html)


Izvor

 
Leta 1975, je določen obveščevalni agent s tajnim imenom Mihael, tekel za svoje življenje pred Iluminati, ki so ga lovili. Da bi se zaščitil, je zbral skupino 12 agentov. Medtem, ko so bili na begu in se skrivali, so pod New Yorško podzemno železnico odkrili labirint tunelov. Vstopili so v tunele, izginili s površja in se tam pregrupirali. Tako se je rodila Organizacija, ki je imela svoj glavni poveljniški center pod podzemno železnico New Yorka. Preko obsežne mreže, ki jo je Mihael še imel na površju, so kontaktirali mnogo agentov, ki so se na površju borili proti Iluminatom in veliko izmed njih je šlo v podzemlje ter se pridružilo Organizaciji.  
Njihov glavni cilj je bil strmoglaviti vladavino Iluminatov in človeštvu dati napredne tehnologije. Osebni računalniki, kot jih poznamo danes, so bili razviti s pomočjo Organizacije. Leta 1977 sem v njihovem glavnem poveljniškem centru osebno videl sobo napolnjeno z linijami računalnikov, kjer se jih je izdelovalo. Organizacija je imela stike s pozitivno civilizacijo Agarta, ki že na tisočletja obstaja v podzemnih jamah. Leta 1977 so že imeli stike pozitivnimi Andromedanci, če ne že prej, saj sem v njihovem podzemnem hangarju videl tudi gladko, srebrno andromedansko plovilo v obliki cigare. 
V zgodnjih 90-ih, so posredno poskrbeli, da se je internet iz vojaškega ARPANET-a razširil v javno domeno.
Leta 1996 so Iluminati in izvenzemeljske temne sile sprožile ofenzivo za uničenje Organizacije. V podzemnih tunelih ter jamah so se bile hude fizične bitke, ki so skoraj uničile Organizacijo in skoraj izbrisale Agarto.
Za spoprijemanje s to situacijo, so v hudi uri ustvarili načrt. V začetku decembra leta 1999, so Plejadčani kontaktirali Odporniško Gibanje na planetu X in vneli masivno vstajo proti tamkajšnjim Iluminatom. Iluminate so po približno treh tednih strmoglavili in le-ti so se bili primorani umakniti v svoje baze na Marsu ter Luni. Takrat je veliko borcev za svobodo iz Odporniškega Gibanja vstopilo v podzemni sistem tunelov na Zemlji in se pridružilo Organizaciji ter njenemu boju. Obe sili sta se združili in postali eno, kar sedaj imenujemo Odporniško Gibanje.
Njihova povečana združena sila je obrnila tok dogodkov in tedaj so se temne sile umikale. Leta 2000 in 2001, so Iluminati izgubili svoje baze na Marsu in Luni ter drugod po Sončnem sistemu. S pomočjo Plejadčanov in ostalih sil Galaktične Konfederacije, so v istem časovnem obdobju iz Sončnega sistema odstranili tudi vse preostale Reptile, Drakonce in Retikulance. To je temne sile pognalo v paniko in da bi obdržali svojo zadnjo utrdbo – planet Zemljo, so zrežirali dogodek 11.09. 2001. 

Planet X


Planet X je planet na obrobju našega Osončja. Njegovo površje ni primerno za fizično življenje, ampak pod njegovim površjem se nahaja obsežen sistem tunelov in baz, ki so bile do 1999 leta pod nadzorom Iluminatov, od takrat naprej, pa so v rokah sil Luči.
Leta 2002 so mi Plejadčani posredovali natančne podatke o lastnostih in orbitalnih elementih tega planeta. Planet vsebuje kamnito sredico, površje je pokrito z zmrznjenim metanom, kar planetu daje modrikast barvni odtenek. Njegov premer znaša 15 128 km, njegova masa 0,76 Zemljine mase. Velika polos njegove orbite znaša 70 AE, njegova inklinacija pa 40°.


Prijetno sem bil presenečen in navdušen, ko sem našel članek japonskega astronoma, Patryka Lykawka, ki je leta 2008 trdil, da bi ''hipotetični'' planet X moral biti sestavljen iz kamna in ledu, njegov premer bi moral znašati med 9978 in 14967 km, njegova masa, pa bi se morala gibati med 0,3 in 0,7 Zemljine mase. Velika polos njegove orbite bi se morala nahajati med 100 in 170 AE, njegova inklinacija pa bi moral biti do 40°:


Glavni razlog, zakaj astronomi uradno še niso odkrili tega planeta je zato, ker jim je kriminalna kabala1 ''povedala'', naj o njem ne poročajo. Prav tako astronomi nove planete v glavnem iščejo blizu ekliptike, ampak zaradi njegove zelo nagnjene orbite, ga tam ne bodo našli. Ker je dokaj velik objekt, bi se ga dalo dokaj lepo videti tudi z večjimi amaterskimi teleskopi, če bi vedeli, kam gledati. Oh in mimogrede, to NI Nibiru in NE bo zadel Zemlje.

Dogodek


Tragični dan 11. 09. 2001 se ni odvil tako, kot je kriminalna kabala to načrtovala. Namesto tega, je služil kot prebujanje, ki je pomagal mnogim ljudem uvideti, kaj se zares dogaja v ozadju propagande javnih medijev.   
To novo zavedanje je olajšalo izpopolnjevanje načrta Odporniškega Gibanja za strmoglavljenje Iluminatov na planetu Zemlja.
Do leta 2003, so uspeli očistiti vse globlje podzemne vojaške baze, ostali so samo najplitvejši deli teh baz.
Od takrat naprej je Odporniško Gibanje uspelo infiltrirati okoli 300 svojih agentov v mrežo Iluminatov, večinoma na najvišja mesta vojske in obveščevalnih služb. Ti agenti so neizsledljivi in Iluminati nimajo pojma kdo ali kje so.
Januarja in februarja letošnjega leta (2012), je Odporniško Gibanje zaseglo večino zlata, ki je bilo v lasti Iluminatov. Torej, če se sprašujete, kje se nahaja Yamashitino zlato, sedaj poznate odgovor. Ne nahaja se v Marianskem jarku, ne v Fort Knoxu, ni ga v kleteh zasebnih vil in gradov Rothschildov, niti v trezorjih pod letališčem Kloten in sefih švicarske banke UBS, ni raztresen po sefih majhnih bank po vsem svetu, ki so pod jezuitskim nadzorom. Nahaja se v podzemnih prostorih Odporniškega Gibanja in po Dogodku2 bo to zlato vrnjeno človeštvu, služil bo kot rezerva za novo valuto, ki bo pomenila obilje za vse.
Ideja o snovanju načrta za strmoglavljenje iluminatske mreže je obstajala vse odkar je leta 1975 nastala Organizacija. Leta 1977 sem govoril s človekom, ki je ta načrt osnoval. Dokument, ki ga je leta 1979 videl Drake, je bila najverjetneje zgodnejša različica tega načrta. Prva ideja je bila, da bi vojska prevzela nadzor ter pod svetovanjem Organizacije in kasneje Odporniškega Gibanja, strmoglavila Iluminate.
Zaradi prebujanja, ki se je odvilo po 11. 09. 2001, je bil izvirni načrt izboljšan. Sedaj nihče ne bo prevzel nadzora nad planetom. Odporniško Gibanje bo podprlo vojsko samo z obveščevalnimi podatki in nekaj logističnimi nasveti, vendar bodo večinoma ostali v ozadju. Vojska bo podprla civilno oblast (zvezne maršale v ZDA in Interpol po vsem svetu), ki bo podprla lokalne organe pregona pri aretacijah članov kriminalne kabale.
Odporniško gibanje ima izkušnje pri strmoglavljenju kriminalne kabale in osvobajanju planetov, saj so to leta 1999 storili na planetu X. Odporniško Gibanje ima nenehne fizične (ne telepatske) stike s Plejadčani in drugimi pozitivnimi izvenzemeljskimi rasami Konfederacije, ki jim dajejo dnevne informacije o vsakem članu kriminalne kabale: kje so, kaj počno in celo kaj mislijo. Sedaj se Iluminati nimajo kam skriti.
Nobena človeška avtoriteta ne bo določila, kdaj se bo to zgodilo. Zadnja beseda o tem, kdaj se bo Dogodek zgodil, bo prišla neposredno od Vira. Ta dogodek je kozmično pomemben. Zadnji planet v primežu temnih sil je tik pred osvoboditvijo in to bo poslalo valovanje Svetlobe po vsej galaksiji.
Tik pred Dogodkom, bo Vir poslal pulz Svetlobe skozi Galaktično Konfederacijo in Plejadčani bodo svetovali Odporniškemu Gibanju, naj preko svojih 300 agentov na površju planeta kontaktira ključne ljudi v vojski in organih pregona, nato se bo operacija pričela.
Po uspešno končani akciji, bodo morda nastopili ljudje, ki bodo hoteli izkoristiti situacijo in postaviti svoje vlade, zaseči denarna sredstva... Samo zato, ker se bo opravilo s kriminalno kabalo, še ne pomeni, da bosta iztrebljena tudi človeški pohlep in sla po moči. To sta preprosto del karakterja določenega odstotka nerazsvetljene človeške populacije. Bodite prepričani, da Odporniško Gibanje ve, kdo so ti ljudje ter da se njihova dejanja spremlja in ne bo jim dovoljeno izkoristiti situacije.
Dokler se ne doseže določene stopnje zavedanja na planetu, bo Odporniško Gibanje za dobrobit človeštva delalo v ozadju. V določeni točki, najverjetneje ne dolgo pred Prvim Stikom s pozitivnimi izvenzemljani, bo Odporniško Gibanje postalo znano javnosti.
Odporniško gibanje je ustvarilo sklad 120 bilijonov3 dolarjev, ki bodo dani človeštvu skupaj z ostalimi paketi obija. V lasti imajo zelo napredne tehnologije, ki so večinoma izvenzemeljskega izvora. Odporniško Gibanje bo priskrbelo nekaj osnovne pomoči pri predstavitvi 6000 izumov genijev iz vsega sveta, ki jih je kriminalna kabala zatrla. Zatem bodo predstavili nekaj svojih, še bolj naprednejših tehnologij.
Ta blog je bil ustvarjen v skladu z navodili Odporniškega Gibanja z namenom informiranja populacije na površju planeta o določenih napredkih v letu 2012. Mnogo agentov Odporniškega Gibanja na površju planeta prebira ta blog, saj za njih vsebuje nekatera kodirana sporočila. Internet je najlažji način podajanja določenih, ne preveč občutljivih informacij, vsaj tistega dela, ki se ga lahko varno prenese preko tega javnega kanala. V prihodnje, se Odporniško Gibanje lahko odloči podati nekaj posredovanj splošni populaciji in takrat bo ta blog postal uradni komunikacijski kanal Odporniškega Gibanja na površju tega planeta.

Objavil Cobra ob 14:12  

-----------------------------------------------------------------------


Pridružite se nam na Telegramu:

https://t.me/zmagaluci_uradnikanal

Vabljeni na našo uradno stran na Facebooku, koder objavljamo nove članke:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090653501052

Toplo vabljeni na Facebook stran Tahionske komore v Ljubljani:

https://www.facebook.com/tahioncenter


-----------------------------------------------------------------------

Opombe prevajalke:
1 kriminalna kabala – V angleščini beseda cabal kot samostalnik pomeni kabala, kar pomeni: kovarstvo, spletkarstvo, spletke; (politična) klika; tajna združba. Kot glagol pomeni spletkariti, intrigirati. Tega ne smemo enačiti z judovskim filozofskim in verskim naukom kabala (v angleščini: cabala). Zaradi pravopisnega sklanjanja lahko namreč obe besedi zamešamo in tako napačno razumemo, vendar da vseeno ne bi bilo pomote, sem se odločila, da zraven dopišem še pridevnik kriminalen (kriminalna kabala).
2 Dogodek – Trenutek preboja kompresije in osvoboditve planeta. Na nefizični ravni se bo zgodil veliki val ali blisk Božanske energije in svetlobe, ki potuje iz Galaktičnega Centralnega Sonca proti površju planeta. Na fizični ravni bomo priča aretaciji članov kriminalne kabale, ponastavitvi finančnega sistema, razkritju informacij o nezemljanih, vpeljavi novih, naprednih tehnologij, postopnemu zbujanju človeštva k obstoju pozitivnih nezemeljskih ras in naših galaktičnih povezav.
3  bilijon – avtor navaja angleški izraz trillion, kar po slovensko pomeni bilijon.

Komentarji