Novi finančni sistem


Sobota, 28. 04. 2012

Večina teh informacij prihaja iz virov globoko v okultni ekonomiji in se nanašajo na prestrukturiranje svetovnega finančnega sistema.

 

Ponastavitev

To se bo zgodilo ob času Dogodka in je pravzaprav del operacije.

1. dan:

Ko bo kritična masa pritiska pritisnila na Federalne Rezerve, bodo le-te prisiljene poplačati dolg, ki so ga dolžne ljudem zaradi njihovih goljufivih operacij. Ker Federalne Rezerve nimajo denarja za poplačilo tega dolga, bodo bankrotirale. To bo sprožilo verižno reakcijo z BIS-om1, IMF-om2, Svetovno banko in vsemi centralnimi bankami po vsem svetu, ki bodo tudi bankrotirale. 

Ekstremna nestabilnost na trgih bo vodila v sesutje svetovne borze. Borze se bodo zaprle, vključno z New Yorško borzo. Vsi finančni instrumenti, kot so finančne opcije in zamenjave kreditnih tveganj, bodo izničeni.   

Vse senčne račune bodo zaprli in izničili. Vse javne bančne račune kriminalne kabale3 bodo zasegli. Vse izvršbe zapadlih hipotek bodo zamrznili, kot tudi ves javen in privatni dolg (hipoteke, posojila, dolgovi kreditnih kartic).

2 – 7. dan:

Banke bodo zaprte, bilo bo veliko negotovosti in zmede. Nekatera podjetja bodo začasno zaprta. Nekatera izmed njih, ki bodo ostala odprta, bodo morda sprejemala gotovino, ostala bodo sprejemala samo zlate ali srebrne kovance. Kreditne kartice se ne bodo sprejemale, saj sistem ne bo deloval. Morda se bodo pojavile motnje v oskrbovalni verigi, modro bi bilo narediti zaloge s hrano in gorivom.   

 

Revalvacija (RV)

Približno en teden po Dogodku:

Morda bodo še vedno nastajali manjši problemi v oskrbovalni verigi. 

Vpeljan bo nov finančni sistem, ki bo podprt z Yamashitovim zlatom. To zlato bo shranjeno na lokacijah, ki se jih zaenkrat še ne more razkriti. Z Yamashitovim zlatom se ne bo trgovalo. Košara valut, kot so dolar, evro, britanski funt, švicarski frank, japonski jen in kitajski yuan, bodo tvorile osnovo tega finančnega sistema.   

Tiste banke, ki niso imele močnih povezav z Federalnimi Rezervami in niso šle v stečaj, bodo ponovno odprte. Obresti ne bodo smeli zaračunavati. Vse njihovo računovodstvo bo v celoti pregledno za javnost. Borza se ne bo ponovno odprla.

Izvedeno bo prevrednotenje (revalvacija). To pomeni, da se bodo menjalni tečaji med različnimi valutami spremenili, vendar ne drastično. Iraški dinar v nasprotju s špekulacijami številnih ljudi ne bo pridobil veliko vrednosti. Bankovci ameriške centralne banke, evro bankovci in drugi bankovci bodo splošno sprejeti, dokler jih čez nekaj mesecev ne bodo ukinili in natisnili novega denarja.

Vsi pošteni poslovni dogovori, pogodbe in odgovornosti po vsem svetu bodo ostali veljavni in se jih bo upoštevalo. Poslovni sporazumi, ki vključujejo kriminalne ali goljufive interakcije s kriminalno kabalo, bodo razveljavljeni, nični in neveljavni.

V nekaj tednih:

Multinacionalke bodo obvezane kupiti nazaj svoje delnice in to jih bo učinkovito spravilo v bankrot, nato se jih bo razdelilo in zdravi deli teh podjetij bodo nacionalizirani v svojih posameznih državah.

Javnosti bo nato predstavljen obstoj Globalnih skladov poravnave. Ti skladi vključujejo okoli 70 bilijonov4 dolarjev od starih denarnih patriotov, povezanih s Pozitivno vojsko, 100 bilijonov dolarjev od družbe Belih Zmajev in templjarskih skupin, 120 bilijonov dolarjev od Odporniškega Gibanja in 10 bilijonov dolarjev iz sklada Svetega Germaina. Globalni skladi poravnave bodo vključevali tudi ves denar in sredstva kriminalne kabale.

Globalni skladi poravnav bodo uporabljeni za mnogo stvari. Najprej se bo odplačalo ves državen, javen in privaten dolg po vsem svetu. Zatem bodo vsi ljudje prejeli odškodnino za vso krajo in kriminalna dejanja kriminalne kabale proti ljudem. Nato se bodo sprostili skladi obilja in financiralo se bo humanitarne in okoljske projekte ter projekte novih naprednih tehnologij. Del denarja iz Sklada sv. Germaina bo šel neposredno delavcem Luči, preostali del pa bo financiral projekte, povezane z vzpostavitvijo Prvega Stika.

 

Objavil Cobra ob 04:27 

-----------------------------------------------------------------------


Pridružite se nam na Telegramu:

https://t.me/zmagaluci_uradnikanal

Vabljeni na našo uradno stran na Facebooku, koder objavljamo nove članke:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090653501052

Toplo vabljeni na Facebook stran Tahionske komore v Ljubljani:

https://www.facebook.com/tahioncenter


-----------------------------------------------------------------------

Opomba prevajalke:

BIS (ang. Bank of International Settlements) – Mednarodna finančna institucija v lasti centralnih bank s sedežem v Baslu (Švica), ki "spodbuja mednarodno denarno in finančno sodelovanje in služi kot banka za centralne banke''. Njena naloga je olajšanje prostega toka kapitala. Več na https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_for_International_Settlements.

IMF – International Monetary Fund (Mednarodni denarni sklad)

kriminalna kabala – v angleščini beseda cabal kot samostalnik pomeni kabala, kar pomeni: kovarstvo, spletkarstvo, spletke; (politična) klika; tajna združba. Kot glagol pomeni spletkariti, intrigirati. Tega ne smemo enačiti z judovskim filozofskim in verskim naukom kabala (v angleščini: cabala). Zaradi pravopisnega sklanjanja lahko namreč obe besedi zamešamo in tako napačno razumemo, vendar da vseeno ne bi bilo pomote sem se odločila, da zraven dopišem še pridevnik kriminalen (kriminalna kabala).

bilijon – avtor navaja angleški izraz trillion, kar pri nas označujemo kot bilijon.

Komentarji