Glavni Načrt


Petek, 12. 10. 2012


(Izvirni članek (v angleščini) je na voljo na: http://2012portal.blogspot.si/2012/10/the-masterplan-experience-especially-in.html)


Izkušnje so še posebno v zadnjih nekaj mesecih pokazale, da je človeška narava zelo dovzetna za fizični in ne-fizični vpliv Arhontov.
Arhonti so uspeli razdrobiti gibanje za osvoboditev. Pozitivne skupine na površju planeta so infiltrirali in pokvarili, tiste skupine, ki so ostale nedotaknjene, so bile tarča posmehovanja in napadov. Če imate kakršnekoli ideje v zvezi s tem, kako zmanjšati razdrobljenost pozitivnih skupin in doseči več enotnosti med njimi, bodo le-te zelo dobrodošle.   
Prav tako, je bilo mnogo domnevno pozitivnih posameznikov in skupin, ki so se borile za svoj nadzor nad kolateralnimi sredstvi. Izgleda, da je motivacijo za vrnitev denarja nazaj človeštvu, premagal pohlep.   
Od zelo kredibilnega vira sem prejel informacije, da Keenan ni skrbnik kolateralnih sredstev. Identiteta pravega skrbnika mora za zdaj ostati skrita, zato da lahko nemoteno deluje za dobrobit človeštva. Obstaja nekaj pozitivnih skupin, ki se borijo za isti cilj vračanja sredstev nazaj človeštvu, vendar informacij o njih ne boste našli nikjer na spletu. Oznanjali ne bodo ničesar. Ko bodo uspešni, se bodo stvari preprosto samo začele dogajati.  
Vsi zgoraj našteti faktorji so bili vzrok preložitev, ki so mnoge frustrirale, zato je bil izvorni Načrt razširjen in bo predstavljen tukaj.
Prvi del Glavnega Načrta se nanaša na preboj Luči na ne-fizičnih ravneh. Sile Luči za čiščenje ne-fizičnih ravni uporabljajo napredno tehnologijo vrtincev. Vsi ti vrtinci ustvarjajo omrežje Luči, ki postaja iz dneva v dan močnejše. V določeni točki se bo doseglo kritično maso Luči, kar bo vodilo v masiven prihod sil Luči na mentalno, astralno, in eterično ne-fizično raven znotraj tanke plasti, ki obdaja površje Zemlje ter še vedno vsebuje nekaj Arhontov in njihovih mnogih reptilskih slug ter njihovih negativnih tehnologij. Preboj bo odstranil vso preostalo temo iz ne-fizičnih ravni.   
To je odločilen korak, ki se ga mora opraviti pred Dogodkom1, sicer bi Arhonti in njihove reptilske sluge uporabili pritisk na psihološko šibkih točkah človeštva, kar bi lahko zlahka vodilo v obsežne vojne in nasilje. Človeške mase so pod stresom, skupaj s fizičnim in ne-fizičnim vplivom Arhontov, zelo dovzetne za zatekanje k nasilju, tako kot so to jasno pokazale izkušnje z nacistično Nemčijo in Ruvandskim genocidom. Pod vplivom Arhontov ljudje tudi hitro obtožujejo ter napadajo in to bi lahko enostavno vodilo v iskanje čarovnic ter  javna linčanja ljudi, ki množicam niso po okusu. Vsakogar se lahko napade in označi kot ''sodelavca kriminalne kabale2'' ali kaj podobnega. Take stvari se mora preprečiti in zatorej se Dogodek NE BO zgodil, preden se ne opravi z ne-fizičnimi ravnmi.   
  

Drugi del Glavnega Načrta se nanaša na fizičen del samega Dogodka. Ker je večina pozitivnih skupin na površju planeta sedaj razdrobljenih, ne bodo ob Dogodku sodelovale kot skupine. Plejadčani in Odporniško Gibanje bodo kot dve glavni pozitivni skupini, ki nista na površju planeta, izvajali tako imenovan Menedžment Tekočih Skupin v okviru Glavnega Načrta. Najprej bo od Vira prišel impulz, da je čas za pričetek Dogodka pravi. Plejadčani in druge pozitivne izvenzemeljske skupine (v nadaljevanju IZ, o.p.) imajo popoln pregled nad vsakim človeškim bitjem, njegovimi mislimi ter motivacijo in bodo zlahka določili, kdo je lahko del prve tekoče fizične skupine, ki bo sprožila Dogodek. Te informacije bodo posredovali Odporniškemu Gibanju. 

Agenti Odporniškega Gibanja, ki so na površju planeta, bodo nato kontaktirali ključne ljudi te tekoče skupine na površju planeta. Nekateri izmed teh ključnih ljudi, se nahajajo na pozicijah znotraj ruske vojske, kitajske vojske in vojske ZDA. Ti ključni ljudje bodo kontaktirani osebno ali preko telefonov, pri čemer jim bo ponujena preprosta odločitev. Povabili jih bodo, da postanejo del operacij Dogodka. Glede na njihovo odločitev svobodne volje, bodo ali sprejeli, ali pa zavrnili ponudbo. Za sprejem odločitve jim bo danih nekaj minut. Če sprejmejo, bodo prejeli nadaljnja navodila koga kontaktirati in kaj narediti. Če zavrnejo, ne bodo več kontaktirani. Tisti ljudje, katere bo nato neposredno kontaktirala ključna skupina, bodo sprejeli svoje lastne odločitve in fluidna skupina bo skočila v akcijo. Ta celoten proces bo bil zelo hiter in presenetljiv za kriminalno kabalo. Na internetu najverjetneje ne bo vnaprej oznanjene ''zelene luči'', ker bi se tako izgubil element presenečenja. 

Ko bodo operacije Dogodka napredovale, bodo Plejadčani in ostale IZ rase imele popoln pregled nad prednostmi in slabostmi vsakega človeškega bitja, ki bo del operacij. Na podlagi tega, bodo Odporniškemu Gibanju neprestano posredovali sveže podatke, kako zamenjati vloge in pozicije ljudi v tekoči skupini. Ljudje, ki bodo delali ključne napake, bodo morali zapustiti skupino in izgubili dostop do informacij o operacijah; namesto njih, bodo sprejeti drugi ljudje. Na ta način, bo tekoča skupina varna pred infiltracijo kriminalne kabale in hkrati tudi pred negativnimi vidiki človeške narave. Sami agenti Odporniškega Gibanja ne bodo neposredno sodelovali v operacijah, ampak bodo samo pomagali z informacijami in navodili. Da bi bila celotna operacija uspešna, jo morajo koordinirati bitja, ki so modrejša od populacije na površju planeta. 
Po Dogodku bodo človeške množice prejele psihološko pomoč in duhovno zdravljenje za ozdravitev arhontskega virusa. Arhontski virus se je med človeškimi množicami ohranjal s dedovanjem travmatološkega nadzora misli iz generacije v generacijo. Ko bo to odstranjeno, bodo človeška bitja odkrila, da je nasilje grdo, da NE razreši ničesar in da ni del človeške narave.    
Eden izmed ključnih faktorjev, ki je ohranjal nadzor temnih sil, je bil ta, da so ljudi učili, naj ne podpirajo drug drugega. Ena izmed prvih lekcij, ki se jih mora naučiti človeštvo, je lekcija podpore. Ljudje bodo začeli uporabljati svojo svobodno voljo in izbrali ljubezen. Od sil Luči bodo prejeli obsežno pomoč in se ponovno naučili ljubiti drug drugega.     
Proti kriminalni kabali ne bo toleriranega nobenega maščevanja. Vsak član bivše kriminalne kabale bo imel pravico do pravičnega sojenja in tisti, ki se bodo pripravljeni spovedati in sodelovati, se bodo morda lahko integrirali v družbo. Dogodek se ne vrti okoli maščevanja, ampak okoli zaustavitve VSEGA nasilja na tem planetu z odstranjevanjem kriminalne kabale s pozicije moči. 
Zaradi vseh odlogov, ki so posledica človeškega faktorja, se lahko v letu 2012 zgodi samo prvi del Načrta 2012 (Dogodek). Preostanek načrta (prestrukturiranje in Prvi Stik) se bo odvil kasneje.   

Objavil Cobra ob 12:23  

-----------------------------------------------------------------------


Pridružite se nam na Telegramu:

https://t.me/zmagaluci_uradnikanal

Vabljeni na našo uradno stran na Facebooku, koder objavljamo nove članke:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090653501052

Toplo vabljeni na Facebook stran Tahionske komore v Ljubljani:

https://www.facebook.com/tahioncenter


-----------------------------------------------------------------------

Opombe prevajalke:
1 Dogodek – Trenutek preboja kompresije in osvoboditve planeta. Na nefizični ravni se bo zgodil veliki val ali blisk Božanske energije in svetlobe, ki potuje iz Galaktičnega Centralnega Sonca proti površju planeta. Na fizični ravni bomo priča aretaciji članov kriminalne kabale, ponastavitvi finančnega sistema, razkritju informacij o nezemljanih, vpeljavi novih, naprednih tehnologij, postopnemu zbujanju človeštva k obstoju pozitivnih nezemeljskih ras in naših galaktičnih povezav.
2 kriminalna kabala – V angleščini beseda cabal kot samostalnik pomeni kabala, kar pomeni: kovarstvo, spletkarstvo, spletke; (politična) klika; tajna združba. Kot glagol pomeni spletkariti, intrigirati. Tega ne smemo enačiti z judovskim filozofskim in verskim naukom kabala (v angleščini: cabala). Zaradi pravopisnega sklanjanja lahko namreč obe besedi zamešamo in tako napačno razumemo, vendar da vseeno ne bi bilo pomote, sem se odločila, da zraven dopišem še pridevnik kriminalen (kriminalna kabala).

Komentarji