Galaktični kodeks


Galaxy8


PLANET ZEMLJA JE ZADNJI PLANET V TEM VESOLJU POD OKUPACIJO TEMNIH SIL IN JE POSLEDNJI OSTANEK GALAKTIČNIH VOJN, KI SO NA MILIJONE LET DIVJALE PO GALAKSIJI.Medtem ko se je galaksija osvobajala izpod primeža Temnih Sil, so se Sile Luči iz vojaških sil, ustvarjenih v nuji za obrambo osnovnih pravic čutečih bitij, razvijale v harmonično galaktično in kozmično družbo. Ko so se bitja znotraj Galaktične Konfederacije duhovno razvijala in se uskladila ter združila z Mojstri Modrosti1, so odkrila notranji kodeks, ki regulira vse medsebojne odnose med bitji Luči s Temnimi Silami in okupiranimi planeti. Ta kodeks se imenuje Galaktični Kodeks in predstavlja legalno osnovo za vsa dejanja Konfederacije v tej in drugih galaksijah. Ta Kodeks ni tog niz zunanjih zakonov, ampak sistemiziran zakonik notranje etike vseh duš Luči, ki jo vsa bitja Luči sprejemajo s svojo svobodno voljo, saj odseva njihovo notranjo resnico.  

Sedaj bomo Galaktični Kodeks predstavili v obliki, ki je razumljiva povprečnemu prebujenemu bitju v človeški družbi.

I. člen: Zakon Božanske Milosti


Vsako čuteče bitje ima neodtujljivo in brezpogojno pravico do pozitivne življenjske izkušnje.
Za obrazložitev 1. člena moramo razumeti, da trpljenje in bolečina nimata nobene vrednosti v razsvetljeni Galaktični družbi, osvobojeni vpliva Temnih Sil in drugih vidikov kozmične anomalije. Cenjenje bolečine, trpljenja in žrtvovanja kot del razvoja, je bil del programiranja Temnih Sil z namenom lažjega zasužnjevanja populacij okupiranih planetov.

Brezpogojna pozitivna življenja izkušnja vsakega čutečega bitja v svobodnem vesolju je zagotovljena z notranjo povezavo vsakega živečega bitja z Izvorom in okrepljena z močjo Mojstrov Modrosti, ki jo majo nad materijo, kar jim omogoča pomagati vsem živim bitjem pri njihovem nagibanju k Izvoru in jih oskrbeti z vsem, kar je potrebno za življenje. Življenje ni bilo nikoli mišljeno biti naporno delo in muka, ampak raje popotovanje veselja in ustvarjalnosti. Različni podčleni 1. člena regulirajo vso življenje v svobodnem vesolju in vse odnose med bitji Luči, zato da se konflikti nikoli ne morejo zgoditi.

Naj razložimo vse podčlene:

Podčlen I/1: Vsako čuteče bitje ima neodtujljivo in brezpogojno pravico do fizičnega in duhovnega obilja.

Ta podčlen zagotavlja pozitivno življenjsko izkušnjo za vsako čuteče bitje v svobodnem vesolju. Mojstri Modrosti poskrbijo za vse potrebe živih bitij in za fizično ter duhovno bogastvo in lepoto z uporabo moči, ki jo imajo nad odrešeno materijo svobodnega vesolja.

Podčlen I/2: Vsako čuteče bitje ima neodtujljivo in brezpogojno pravico do Povzdignjenja2.

Ta podlčen razloži, kako Mojstri Modrosti uporabljajo njihovo napredno znanje o duhovni tehnologiji in z uporabo Električnega ognja odrešitve pomagajo vsem bitjem, ki s svobodno voljo izberejo Povzdignjenje.

Podčlen I/3: Vsako čuteče bitje ima neodtujljivo in brezpogojno pravico združiti se z drugimi bitji v skladu z njegovim iz. njenim položajem v mandali Dušne družine.

Ta podlčen je instrument regulacije vseh odnosov znotraj Dušne družine. Ta člen zagotavlja združevanje bitij nasprotne polarnosti (duš dvojčic3, sorodnih duš4) in usklajevanje vseh ostalih bitij, ne glede na njihovo stanje razvoja ali zunanjih pogojev.

Podčlen I/4: Vsako čuteče bitje ima neodtujljivo in brezpogojno pravico do vseh informacij.  

Ta podlčen je garancija, da vsa bitja pridobijo vse dele informacij, ki jih potrebujejo pri razumevanju njihove vloge v vesolju, večje perspektive evolucije in vse ostale dele, ki jih potrebujejo za svoje odločitve, rast in blagostanje. Vse te informacije priskrbijo Mojstri Modrosti ali druga bitja, ki spremljajo evolucijo različnih ras in civilizacij.

Podčlen I/5: Vsako čuteče bitje ima neodtujljivo in brezpogojno pravico do svobode.

Ta podčlen skrbi, da ima vsako bitje neomejen potencial rasti in življenjske izkušnje. Ker vsa bitja v svobodnem vesolju ustvarjajo samo pozitivizem, njihova svoboda nikoli ne nasprotuje svobodi drugih bitij.

II. člen: Zakon Ločevanja Sprtih Strani


Vsako čuteče bitje ima neodtujljivo in brezpogojno pravico biti ločen in zaščiten pred negativnimi dejanji drugih čutečih bitij. 

Ta člen regulira pogoje v tistih predelih vesolja, ki so bili pravkar osvobojeni vpliva Temnih Sil, vendar še niso bili sprejeti v Konfederacijo. Člen zahteva, da Sile Luči zmeraj ločijo družbe, ki so v konfliktu in jih ščiti, da ne pride do obojestranske škode. Nato Sile Luči mediirajo konflikt, dokler se ga ne razreši. Ta člen se pogosto uporablja pri končanju vojn in drugih oboroženih konfliktov.

III. člen: Zakon Ravnovesja


Vsako čuteče bitje, ki si je izbralo živeti in delati v nasprotju s principi Galaktičnega Kodeksa in jih sedaj zavrača ali pa jih zdaj ni sposobno sprejeti in uravnovesiti posledic svojih preteklih dejanj, bo odpeljano v Centralno Sonce,  kjer bo prestrukturano v osnovno elementalno esenco in bo znova pričelo nov cikel razvoja.

Ta člen regulira razmerja med Silami Luči in Silami Teme. Ko so poražena, je bitjem Temnih Sil ponujena priložnost sprejetja Galaktičnega Kodeksa, da po svojih najboljših močeh popravijo napake, ki so jih naredila in da začnejo zatem živeti pozitivno. Če sprejmejo, jim je oproščeno in so sprejeti v Konfederacijo. Če niso zmožni sprejeti ali pa priložnost zavrnejo, se jih odpelje v Centralno Sonce, njihove osebnosti in esence duše so prestrukturirane z Električnim Ognjem, njihova božanska iskra pa prične z novim ciklom evolucije.

IV. člen: Zakon Intervencije


Galaktična Konfederacija ima neodtujljivo in brezpogojno pravico intervenirati v vseh situacijah, kjer je Galaktični Kodeks kršen, ne glede na lokalne zakone.

Ta člen opisuje politiko Sil Luči v zvezi z okupiranimi planeti. Konfederacija si pridržuje pravico do intervencije na vseh področjih, civilizacijah, planetih ali sončnih sistemih, kjer je kršen Galaktični Kodeks. Galaktična Konfederacija ima pravico tako delovati ne glede na mnenje lokalnih civilizacij glede takšne intervencije. Galaktična Konfederacija ima vedno pravico uporabiti vse miroljubne načine izobraževanja in regulacije. Če je kršena kritična masa principov Galaktičnega Kodeksa, ima Galaktična Konfederacija pravico uporabiti vojaško silo. Posebni primeri so planeti pod neposredno okupacijo Temnih Sil. Temne Sile ponavadi vzamejo lokalno prebivalstvo za talce in tako ovirajo napredek Sil Luči. Na Zemlji so v primeru intervencije Sil Luči grozile z nuklearno vojno.  To je glavni razlog, zakaj Sile Luči še niso osvobodile tega planeta (in ne nesmisli, kot so: ne-bomo-se-vmešavali-ker-spoštujemo-svobodno-voljo, samo-opazovali-bomo-nadaljevanje-trpljenja). Kot v vsaki situaciji s talci je potrebnega veliko spretnega pogajanja in taktičnega pristopa. Ta situacija se sedaj razrešuje in planet Zemlja bo kmalu osvobojen.

Podčlen IV/1: Vsako čuteče bitje ima neodtujljivo in brezpogojno pravico do klica Galaktične Konfederacije na pomoč v nujnem primeru in Galaktična Konfederacija ima pravico pomagati, ne glede na lokalne zakone. 

Ta podčlen daje legalno osnovo za intervencijo in pomoč vsem talcem Temnih Sil. Sile Luči vedno pomagajo po svojih najboljših močeh in izboljšujejo življenjske okoliščine vseh čutečih bitij, tudi na Zemlji. Situacija na Zemlji samo nakazuje, koliko več moči ima tema nad Svetlobo na tem planetu. K sreči se to sedaj spreminja.

Podčlen IV/2: Galaktična Konfederacija ima neodtujljivo in brezpogojno pravico do izvrševanja Galaktičnega Kodeksa in zavzemanja območij kršenja Galaktičnega Kodeksa z vojaško silo, če je to potrebno. 

Ta podčlen daje legalno osnovo za osvoboditev okupiranih planetov z vojaško silo. Vojaške sile Konfederacije odstranijo ali pomagajo odstraniti predstavnike Temnih Sil in osvobodijo talce. Nato z izobraževanjem lokalne populacije druge sile konfederacije vodijo proces sprejemanja planeta v Konfederacijo.

Morda nekateri ljudje čutijo, da se Konfederacija nima pravice vmešavati in da ima človeštvo sámo pravico reševanja svojih problemov. To preprosto ni res. Mnogo vojn po vsem svetu in nenehne zlorabe človekovih pravic so dokazale, da človeštvo ni zmožno reševati svoje lastne situacije, zato je veliko bolje, da prejmemo vodstvo modrih varuhov. Konfederacija bo pomagala nadomestiti trenutne lutkarje (Temne Sile), ki jih je človeštvo dolgo časa nazaj povabilo v Atlantido. Nato bo Galaktični Kodeks končno postal univerzalno etično merilo po vsem vesolju in teme ne bo več.


Vir: Originalni članek iz bloga osebe Cobra: “Galactic Codex”, obajvljen 04.04.2012.

-----------------------------------------------------------------------


Pridružite se nam na Telegramu:

https://t.me/zmagaluci_uradnikanal

Vabljeni na našo uradno stran na Facebooku, koder objavljamo nove članke:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090653501052

Toplo vabljeni na Facebook stran Tahionske komore v Ljubljani:

https://www.facebook.com/tahioncenter


-----------------------------------------------------------------------

Opombe prevajalke:
Mojstri Modrosti (ang. Ascended Masters) – Povzdignjeni  Mojstri  Modrosti so duše, ki so pridobile mojstrstvo skozi mnoga zemeljska življenja, da bi vodili človeštvo in iz višjih nivojev predstavili (oznanjali) načrt povzdignjenja. Na internetu boste v slovenščini poleg izraza (duhovno) povzdignjenje našli tudi krščanski in teozofski izraz vnebovzetje, ki pa sicer ni prevod angleškega izraza ascension (Ascended Masters).
Povzdignjenje (ang. Ascension) – energetsko pospeševanje pretvorbe vseh fizičnih snovi v lažje (svetlejše) in višje frekvence. Zemlja in vsi njeni prebivalci z njo gredo skozi ta proces. Dvigamo se iz tretje dimenzije (grobi-snovni svet) v četrto dimenzijo (nefizični prehod) in pojavili se bomo v peti dimenziji - časovno prostorski (nežno materialni svet). Na internetu boste v slovenščini za prej navedeni opis poleg izraza (duhovno) povzdignjenje našli tudi krščanski in teozofski izraz vnebovzetje, ki pa sicer ni prevod angleškega izraza ascension
3 Duša dvojčica (angl. twin soul) ali Plamen dvojček/ica (angl. twin flame) – oseba (duša), s katero ste skupaj izšli iz Izvora in imata 100% ujemanje. Vsaka oseba ima enega plamen dvojčka/ico. Plamen dvojčka/ico ali dušo dvojčico ne smemo enačiti s sorodno dušo.
4 Sorodna duša – vsaka  oseba ima več sorodnih duš. Sorodne duše imajo 90% ujemanje, in so del dušne družine, ki je skupaj izšla iz Izvora.

Komentarji