Arhontsko eterično omrežje

Četrtek, 03. 01. 2013

(Izvirni članek (v angleščini) je na voljo na: http://2012portal.blogspot.si/2013/01/etheric-archon-grid-after-successful.html)

Po uspešnem odprtju Portala na dan 21. 12. 2012, je Arhontsko eterično omrežje glavni faktor, ki odlaša Dogodek1. Če bi Dogodek sprožili, bi eterični Arhonti vplivali na vse sodelujoče: na sile Luči na površju planeta, ki bi izvrševale Dogodek, na splošno populacijo, kot tudi na kriminalno kabalo2 in vse to bi Dogodek spremenilo v katastrofo. 

Da se Dogodek lahko zgodi, mora arhontsko eterično omrežje v veliki meri biti odstranjeno. Da bi bile sile Luči bolj uspešne pri odstranjevanju arhontskega eteričnega omrežja, moramo med splošno populacijo doseči večjo mero zavedanja o njegovem obstoju. 

Arhontsko eterično omrežje se nahaja v tanki plasti, ki se razteza 13,840 km navzgor proti nebu od površja našega planeta in tudi 13,840 km navzdol od površja planeta v zemeljsko skorjo. Hrbtenica arhontskega eteričnega omrežja je omrežje eteričnih hiperdimenzionalnih črvin s črnimi luknjami, ki vsebujejo na milijarde reptilskih in ameboidnih entitet. Ko Svetloba Galaktičnega Centralnega Sonca3 zadane črvine, le-te izkašljajo te entitete, ki nato začno napadati vsa bitja  Luči, katera lahko najdejo, inkarnirana kot tudi neinkarnirana (na ne-fizičnih ravneh). To je razlog energetskih napadov, ki jih doživlja mnogo svetlobnih delavcev in bojevnikov. Ne-fizične sile Luči lahko po nekem času odstranijo sproščene negativne entitete in jih teleportirajo v Galaktično Centralno Sonce, vendar se običajno do takrat določena škoda že naredi. Ponovno, če obstaja večje zavedanje o tem, kaj se resnično dogaja, bodo sile Luči bolj učinkovite pri našem varovanju in odstranjevanju teh negativnih entitet.


Arhontsko eterično omrežje  nadzoruje zelo majhna skupina eteričnih Arhontov, ki ukazuje milijonom eteričnih Drakoncev (poveljnikom sektorjem), ti ukazujejo milijardam Reptilov (bojevnikom) in ti ukazujejo amebam (napol zavestnim elementalnim bitjem, ki samo ubogajo ukaze brez spraševanja). 

Arhonti nadzorujejo omrežje z napredno eterično tehnologijo. Celotna eterična raven znotraj plasti 27,67 km, ki jo nadzorujejo Arhonti, je prežeta s komorami močnega elektromagnetnega polja, ki lahko popačijo strukturo prostor-časa v skladu s programom glavnega eteričnega računalniškega programa, ki usmerja svetovni tok eteričnih energij na način, ki najbolj nadzoruje človeštvo. Te komore zaznajo vse pozitivne misli ter čustva in če so le-ta premočna, te komore pošljejo signal glavnemu eteričnemu računalniku, ki nato napne omrežje popačenega elektromagnetnega polja okoli osebe, ki doživlja pozitivnost in jo učinkovito ugasne. Če to ni dovolj, za potlačitev osebe aktivira dodatne komore elektromagnetnega polja z nizkofrekvenčnim infrazvočnim brenčanjem, ki hkrati pošiljajo dodatne električne pulze v čakro solarnega pleksusa za dosego kratkega stika v energiji kundalinija, kar jo izklopi. To se včasih kombinira z močnimi elektromagnetnimi polji okoli čakre tretjega očesa, kar zmede um in osebo napravi zaspano ali skoraj omamljeno. Skupaj s tem, pošiljajo močne negativne miselne vzorce, ki neprestano bombardirajo um osebe.


Poleg tega ima vsaka inkarnirana oseba na solarnem pleksusu pritrjen energetski ameboidni  parazit, ki skuša nadzorovati čustveno življenje te osebe. Povezuje se tudi z ameboidnimi paraziti drugi oseb in tako orkestrirajo konflikte.

Eterični Arhonti pošiljajo podatke iz glavnega eteričnega računalnika v fizično Črno Škatlo, ki jo poseduje ena izmed glavnih italijanskih družin črnega plemstva ter je povezana z glavnim fizičnim računalnikom kriminalne kabale (''Zver''), ki je nato povezan z glavnimi računalniki znotraj agencije NSA. Čeprav so sile Luči v Črno Škatlo uspele postaviti računalniški virus, ta virus ni bil tako uspešen, kot smo upali.   

Eterični Arhonti so zelo alergični na nekaj stvari. Prvič, na energijo Ljubezni, še posebno na Ljubezen med moškim in žensko. Ko vidijo srečen par, želijo uničiti njuno Ljubezen, ker ta Ljubezen daje moč ne-fizičnim silam Luči za odstranjevanje eteričnih Arhontov in njihovih slug. 

Drugič, alergični so na zdravo seksualno energijo. Pri človeški populaciji tlačijo to energijo in ko pri tem niso uspešni, jo izpridijo. Seksualna energija je življenjska sila in ko jim jo uspe zadušiti, na površju planeta dobijo populacijo ovac, ki jo je moč zlahka nadzorovati. 

Tretjič, alergični so na pozitivne izvenzemeljske civilizacije in energije Mojstrov Modrosti4. Kadarkoli je to mogoče, skušajo te energije zadušiti, potlačiti in manipulirati. 

Arhontsko eterično omrežje je na tem planetu prisotno zadnjih 26.000 let ter bilo močno okrepljeno med Kongovsko invazijo Arhontov leta 1996, ko ga je okrepilo mnogo reptilskih entitet iz naše galaksije, kot tudi iz galaksije Andromeda. Pozno 1995. leta, so se Arhonti pričeli bati, da bo Galaktična Konfederacija vzpostavila resnični stik s populacijo na površju tega planeta, zato so za preprečevanje tega okrepili omrežje. Večino teh okrepitev je že bilo odstranjenih v Galaktično Centralno Sonce. Za preostale Reptile obstajajo posebni načrti sil Luči, o katerih še ne smem govoriti.    

Tega ne opisujem zato, da bi vas strašil, ampak da podam zavedanje o situaciji, ki se prav zdaj dogaja mnogim ljudem, zato da jo lahko transformiramo.

Tehnologija Vrtinca Boginje bo skupaj z našim zavedanjem razkrojila arhontsko eterično omrežje. Tehnologiji Vrtinca Boginje bom namenil posebno objavo ter jo podrobneje opisal.   
Prejel sem navodila ustvariti nekaj, kar se imenuje Eterična Osvoboditev. To bo skupina na Facebooku, kjer bodo člani poročali o vplivih Arhontov in njihovih energetskih napadih, ostali člani skupine, pa jim bodo pošiljali zdravljenje in podporo. Tako bomo ohranjali zavedanje o tej situaciji. Zaradi tega naprošam pravo osebo, da pristopi in ustvari ter moderira Facebook skupino Etheric Liberation (Eterična Osvoboditev), jaz pa ji/mu bom podal nadaljnja navodila. 

Poleg tega, naprošam tudi ljudi z naprednim strokovnim znanjem zdravljenja posttravmatskega stresa, vračanja duše, energetske zaščite in eksorcizma (odstranjevanja negativnih entitet), naj me kontaktirajo na cobraresistance@gmail.com in navedejo njihovo področje in stopnjo strokovnega znanja. Ustvarjamo namreč osnovno skupino, ki se bo končno spoprijela s situacijo.

Plejadčani so me prosili, naj ne objavim načrta za Povzdignjenje5, dokler se situacije z eteričnimi Arhonti primerno ne razreši. Opravičujem se za nevšečnost. 


Kakorkoli, Zmaga Luči!

-----------------------------------------------------------------------


Pridružite se nam na Telegramu:

https://t.me/zmagaluci_uradnikanal

Vabljeni na našo uradno stran na Facebooku, koder objavljamo nove članke:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090653501052

Toplo vabljeni na Facebook stran Tahionske komore v Ljubljani:

https://www.facebook.com/tahioncenter


-----------------------------------------------------------------------


Opombe prevajalke:
1 Dogodek – Trenutek preboja kompresije in osvoboditve planeta. Na nefizični ravni se bo zgodil veliki val ali blisk Božanske energije in svetlobe, ki potuje iz Galaktičnega Centralnega Sonca proti površju planeta. Na fizični ravni bomo priča aretaciji članov kriminalne kabale, ponastavitvi finančnega sistema, razkritju informacij o nezemljanih, vpeljavi novih, naprednih tehnologij, postopnemu zbujanju človeštva k obstoju pozitivnih nezemeljskih ras in naših galaktičnih povezav.
2 kriminalna kabala – V angleščini beseda cabal kot samostalnik pomeni kabala, kar pomeni: kovarstvo, spletkarstvo, spletke; (politična) klika; tajna združba. Kot glagol pomeni spletkariti, intrigirati. Tega ne smemo enačiti z judovskim filozofskim in verskim naukom kabala (v angleščini: cabala). Zaradi pravopisnega sklanjanja lahko namreč obe besedi zamešamo in tako napačno razumemo, vendar da vseeno ne bi bilo pomote, sem se odločila, da zraven dopišem še pridevnik kriminalen (kriminalna kabala).
3 Galaktično Centralno Sonce – nebesno telo v smeri ozvezdja strelca, srce galaksije.
4 Mojstri Modrosti (ang. Ascended Masters) – Povzdignjeni  Mojstri  Modrosti so duše, ki so pridobile mojstrstvo skozi mnoga zemeljska življenja, da bi vodili človeštvo in iz višjih nivojev predstavili (oznanjali) načrt povzdignjenja. Na internetu boste v slovenščini poleg izraza (duhovno) povzdignjenje našli tudi krščanski in teozofski izraz vnebovzetje, ki pa sicer ni prevod angleškega izraza ascension (Ascended Masters).
5 Povzdignjenje (ang. Ascension) – energetsko pospeševanje pretvorbe vseh fizičnih snovi v lažje (svetlejše) in višje frekvence. Zemlja in vsi njeni prebivalci z njo gredo skozi ta proces. Dvigamo se iz tretje dimenzije (grobi-snovni svet) v četrto dimenzijo (nefizični prehod) in pojavili se bomo v peti dimenziji - časovno prostorski (nežno materialni svet). Na internetu boste v slovenščini za prej navedeni opis poleg izraza (duhovno) povzdignjenje našli tudi krščanski in teozofski izraz vnebovzetje, ki pa sicer ni prevod angleškega izraza ascension.


Komentarji